Annons

Annons

Två delar på Beyronpriset

Malin Ernberg och Krister Nilner får Henry Beyrons pris 2012. Priset delas ut vid årets odontologiska riksstämma i Göteborg den 15 november.

Henry Beyrons pris delas ut vart tredje år till framstående forskare inom protetik och klinisk bettfysiologi. Prissumman på 75 000 kronor får Malin Ernberg och Krister Nilner dela på.
Malin Ernberg är professor vid Karolinska institutet. Hon forskar om perifera mekanismer bakom långvarig muskelsmärta och könsskillnader i smärta. Hennes forskningsgrupp gör kliniska interventionsstudier. Målet är att hitta individanpassade behandlingar riktade mot sjukdomsorsakerna.
Malin Ernberg blev tandläkare 1979 och specialist i bettfysiologi 1995. Hon disputerade 1999.
Enligt prismotiveringen har Malin Ernbergs forskning ”rönt stort nationellt och internationellt intresse”.
”Forskningen har medfört att ny, angelägen och viktig kunskap utvecklats inom ämnesområdet bettfysiologi.”
Krister Nilner är professor vid Tandvårdshögskolan i Malmö. Han forskar om hur patienter reagerar på material. Han har publicerat in vitro studier med olika dentala material och kliniska studier av tandstödd och implantatförankrad protetik.
Krister Nilner har ”genom sitt engagemang i grundutbildning och specialistutbildning samt läromedelsproduktion bidragit till viktig kunskapsöverföring inom det protetiska ämnesområdet”, enligt prismotiveringen.

Upptäck mer