Annons

Annons

Två veckor i Taiwan gav mersmak

En inblick i en tandläkarutbildning som skiljer sig mycket från den svenska, en annan kultur och ett annat sätt att se på tandvård. Att åka som utbytesstudent ger många nya erfarenheter.


Utbildningen i Umeå har egentligen inget utbyte med Taiwan. Men tack vare ett studentinitiativ av studenter i Umeå och Taiwan öppnades möjligheten för ett bilateralt utbyte mellan universiteten. Två taiwanesiska studenter kom till Umeå i februari, och i somras reste tre svenskar till Taiwan.
– Det var lite av en slump att vi kom iväg. En kompis i klassen, Amin Yousefi, var engagerad i den internationella studerandeföreningen IADS och hade kontakt med studenter i Taiwan och skötte pappersarbetet i Umeå, berättar Samir Al-Mansour, som läser termin åtta vid tandläkarutbildningen vid Umeå universitet.

“Det är inget vi kan tillgodoräkna oss i utbildningen, men det gav oss mer erfarenhet.”

Vanligtvis läser man en hel utbytestermin i Norge, Tyskland eller Frankrike, och man ska helst kunna språket. Två veckors kliniskt utbyte i Taiwan passade inte in schematekniskt under terminstid, så de svenska studenterna fick ordna mycket själva kring hur det skulle fungera med till exempel ekonomi och försäkringar.
– Vi åkte två veckor på sommaren, så det är inget vi kan tillgodoräkna oss i utbildningen, men det gav oss mer erfarenhet, säger Samir Al-Mansour.
Han åkte tillsammans med Sofia Persson och Svea Hoffmann, som även tog emot de taiwanesiska studenterna som kom till Umeå.

“Det är billigt att äta ute där, och eftersom man inte fick laga mat på studentboendet åt vi ute hela tiden.”

– De fick bo på studentkorridor på Pedagoggränd och tyckte att det var väldigt rymligt. Vi förstod varför när vi kom till Taiwan, berättar Sofia Persson.
 Svenskarna fick ett bra mottagande i Taiwan. Deras värdar hade planerat deras program från morgon till kväll. Tre timmar om dagen var de i skolan och auskulterade, sedan var det aktiviteter, till exempel tempelbesök och kulturella utflyktsplatser som matmarknader.
– De umgås mycket kring mat, så vi var till exempel på night market och testade olika sorters mat. Det är billigt att äta ute där, och eftersom man inte fick laga mat på studentboendet åt vi ute hela tiden, säger Sofia Persson.

“Studenterna sprang för att hämta det lärarna behövde och ropade till varandra.”

De bodde på studentkorridor där det var tydligt uppdelat i tjej- och killkorridorer.
Svenskarna fick berätta mycket om hur tandläkarutbildningen är uppbyggd. I Taiwan är utbildningen sex år, varav fem år huvudsakligen ägnas åt teori. Sjätte året får studenterna assistera lärarna, och om de är extra ambitiösa kan lärarna överlåta enklare behandlingar och förberedande av patienten åt studenterna.
– På studentkliniken var det hetsigt. Studenterna sprang för att hämta det lärarna behövde och ropade till varandra, säger Svea Hoffmann.
De flesta läser en vidare­utbildning efter det sjätte året, vilket ungefär motsvarar en allmäntjänstgöring.

“Allt stod framme hela dagen. Någon gång låg det en blodig tuss på en hel låda med oanvänd guttaperka. De har inte samma steriltänk som vi.”

Förutom den stressiga miljön på kliniken, reagerade svenskarna på hygienrutinerna.
– Allt stod framme hela dagen. Någon gång låg det en blodig tuss på en hel låda med oanvänd guttaperka. De har inte samma steriltänk som vi, säger Svea Hoffmann.
– Hygienen var det mest chockerande: de bytte sällan munskydd, använde handskar sporadiskt och spritade i stort sett aldrig av någonting, säger Samir Al-Mansour.

Bands fast med sele

 En annan sak de reagerade starkt på var hur man behandlade barnpatienterna. De bands fast med en sele så fort de blev oroliga med motiveringen att det går snabbare och barnet inte behöver lida så länge. Behandlingsbehovet är stort och en av tandläkarna hade upp till 70 barnpatienter på en dag.
– Situationerna kunde vara väldigt emotionellt laddade. Det var till exempel en flicka i treårsåldern som hade karies i alla framtänder. Tandläkaren la bedövning, bände upp käken med en tång och började borra direkt, säger Sofia Persson.
Hon tillägger att behandlingsbehovet är stort och att patienterna och deras anhöriga var väldigt tacksamma över att få vård.

“Det estetiska var inte så viktigt. Ofta var cancern långt gången och man opererade utifrån.”

Studenterna var även på kirurgen och fick se visdoms­tands­opera­tioner och oral cancer som gått väldigt långt, framför allt på grund av vanan att tugga betel­nötter. De upplevde även här ett annat tankesätt än hemma.
– Det estetiska var inte så viktigt. Ofta var cancern långt gången och man opererade utifrån. Patienterna som blivit opererade var som ett lapptäcke. Någon kunde inte stänga munnen på grund av att man inte kunde rekonstruera en läpp, säger Sofia Persson.
De konstaterar att det finns anledningar till att tandvårdssystemet ser ut som det gör med ett komplext politiskt system.

Tidspressen stor skillnad

– Man känner en tacksamhet efter att ha varit där. Vi behöver inte betala för att gå utbildningen, eller för det material vi använder. Vi kommer också att ha provat på att göra mycket inom olika områden när vi är färdigutbildade. Tidspressen vi upplevde där är också en stor skillnad mot hemma, säger Svea Hoffmann.
– Det är också vårt eget val att gå här. Flera studenter vi pratade med läste till tandläkare för att föräldrarna bestämt att de skulle göra det, inte för att de brinner för detta, säger Sofia Persson.

Växer som människa

Vad var det bästa med att resa som utbytesstudent?
– Att få höra hur de taiwanesiska studenterna upplever världen och oss. Man växer som människa överlag, säger Samir Al-Mansour.
De vill gärna åka som utbytesstudenter igen och rekommenderar andra att åka, både för den egna personliga utvecklingen, för att bidra till utveckling i andra länder och för att ta med sig erfarenheter hem.

Upptäck mer