Annons

Annons

Nyheter 2022-12-13

Ungas munhälsa kan bli del av nytt hälsoprogram

Syftet med ett nationellt hälsoprogram för barn och unga är att uppnå en sammanhållen, regelbunden och jämlik hälsouppföljning.

Foto: Colourbox

Socialstyrelsen föreslår i en ny rapport att munhälsa och tandvård blir en del av ett nytt nationellt hälsoprogram för barn och unga.

Socialstyrelsen presenterade i november en förstudie som beskriver förutsättningarna för ett nationellt hälsoprogram för barn och unga. Syftet är att uppnå en sammanhållen, regelbunden och jämlik hälsouppföljning.

Man konstaterar i rapporten att munsjukdomar hos barn och unga har stor betydelse för deras hälsa och välbefinnande, och att tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser därför är mycket viktiga.

– Det har varit ett spännande uppdrag att ta fram ett förslag för hur ett hälsoprogram skulle kunna se ut. Vi har lyft in tandvården, eftersom vi ser att det är ett av flera naturliga forum där man systematiskt kan fånga upp hälsan hos barn och unga, säger Maria Hilberth, enhetschef på Socialstyrelsen.

För tandvård och munhälsa föreslår man att till exempel följande punkter ska ingå i hälsoprogrammet:

  • Vad som behöver undersökas och vid vilka åldrar.
  • Att identifiera skydds- och riskfaktorer för en god munhälsa.
  • Vilka åtgärder som behöver vidtas för att främja en god munhälsa.
  • Vilka åtgärder som behöver vidtas när en sämre munhälsa upptäckts.
  • Att samverka med andra verksamheter inom hälsovården för barn och unga.

Maria Hilberths enhet har arbetat med uppdraget under ett år, och de har nyligen presenterat sin förstudie för Socialdepartementet.

– De har efterfrågat underlaget och varit nyfikna och intresserade, så vi hoppas att de ger oss möjligheten att realisera det.

Socialdepartementet förväntas ta beslut om en fortsättning i början av nästa år. Arbetet med att ta fram hälsoprogrammet beräknas sedan ta fyra år.

Upptäck mer