Annons

Annons

Uppsala öppnar för privat asyltandvård

Efter att lagen ändrades i somras har Landstinget i Uppsala län nu beslutat att ge privattandläkare möjlighet att behandla asylsökande vuxna.

Som Tandläkartidningen tidigare rapporterat hindrade en gammal lagstiftning privattandläkare från att behandla asylsökande, mitt under det gångna årets ökade flyktingström. Efter ett regeringsbeslut har nu reglerna ändrats och sedan den 1 juli är det möjligt för landstingen att sluta avtal med privattandläkare som vill behandla asylsökande.
Inom Landstinget i Uppsala län fick asylsökande barn möjlighet att söka tandvård hos privattandläkare redan i våras. Nu har vårdstyrelsen beslutat att från den 1 november ge privata tandvårdsgivare möjlighet att behandla även asylsökande vuxna.
– Det är mycket positivt att även privattandläkarna nu tillsammans med folktandvården kan vara med och erbjuda en god tandvård också för de asylsökande. Genom beslutet kan vi nu förbättra tillgängligheten, säger vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP), i ett pressmeddelande.
Uppsala är ett av de första landstingen efter lagändringen som har beslutat sig för att öppna möjligheten för privattandläkare att få ersättning för att behandla asylsökande. Även Stockholms läns landsting och Region Jämtland Härjedalen är på gång med beslut.
Redan innan lagändringen var det flera landsting som valde att skriva egna avtal om asyltandvård med privattandläkare, till exempel Region Halland och Region Skåne.
Läs mer: En längre artikel om privattandvård till asylsökande finns i Klinikliv nummer 2 2016 som kommer ut den 10 oktober.

Upptäck mer