Annons

Annons

Utbildar tandläkare på stängda kliniker

När stora delar av verksamheten stängdes på grund av spridningen av covid-19, tog man inom Folktandvården Stockholm vara på tiden och satsade på ett kompetenslyft för alla sina allmäntandläkare.

Det gick snabbt från idé till genomförande när 400 tandläkare fick nio halvdagsutbildningar i tandvårdens olika specialiteter. Men så var också förutsättningarna unika: Folktandvården i Stockholm hade i slutet av mars stängt alla kliniker utom tio, där man bedrev akuttandvård.

Lars Fredriksson

Lars Fredriksson


– Det gjorde att vi hade många tandläkare tillgängliga, och vi hade redan under förra året tagit fram ett gränssnittsdokument som beskrev vilken kunskap vi vill att allmäntandläkarna ska ha inom specialiteterna, säger Lars Fredriksson, Forsknings- och utbildningschef, Folktandvården i Stockholms län.
Pia Skott

Pia Skott


– Våra ST-tandläkare fick i uppdrag att ta fram en utbildning på bara några dagar. De fick göra det pedagogiska delmomentet i sin utbildning nu, och vi frigjorde tid för handledare och ämnesföreträdare. Visst tyckte några att det behövdes mer tid, men vi gjorde det här som en laginsats, och jag tror att alla såg möjligheten att nå ut till kollegorna, säger Pia Skott, forskningschef, Folktandvården i Stockholms län.
Samma dag som majoriteten av regionens kliniker stängdes fick man tillgång till det tekniska systemet för utbildningen. Redan fyra dagar senare hölls det första utbildningstillfället där specialister inom bettfysiologi föreläste on-line.

”Det går alldeles utmärkt att ge en on-line-utbildning för en så stor organisation.”

Sedan fortsatte utbildningen med ett ämnesområde om dagen. Alla tandläkare inom Folktandvården Stockholm kunde delta och ställa frågor via en chattfunktion. Normalt hade denna utbildningsprocess tagit flera år och haft ett begränsat antal deltagare.
– Nu nådde vi ut till många, och sändningarna kan även ses i efterhand. Vi ser att det går alldeles utmärkt att ge en on-line-utbildning för en så stor organisation, säger Lars Fredriksson.

Höja kompetensen

Syftet var att höja kompetensen inom hela företaget. I snitt hade man 400 tandläkare per utbildningstillfälle, och till den senare delen av utbildningen bjöds även andra yrkesgrupper in.
Två framgångsfaktorer var att få med sig ledningen och att få en IT-resurs, som såg till att tekniken fungerade och att sändningarna blev bra.

Upptäck mer