Annons

Annons

Utbildning i tandhälsa ökade inte jämlikheten

Utbildning om tandhälsa i skolan kan göra nytta, men påverkar inte den socioekonomiska ojämlikheten i tandhälsa som redan finns, visar ny forskning.

En årlig undersöknings- och utbildningsinsats i grundskolans låg- och mellanstadium kan både förbättra kunskapen om tandhälsa hos barnen och bromsa utvecklingen av karies. Det är slutsatsen av ett belgiskt försök där en sådan verksamhet har testats på drygt 200 låg- och mellanstadieskolor under fyra års tid.
Studien omfattar endast de barn som hade ett giltigt personnummer och var registrerade i det belgiska sjukförsäkringssystemet och som medverkade vid samtliga fyra undersöknings- och utbildningstillfällena. Det gjorde att en stor del av de ursprungliga drygt 6 500 åttaåringarna som ingick i interventionsgruppen vid studiestart föll bort och att endast drygt 1 000 barn, eller knappt 24 procent, kunde räknas in i studiepopulationen.
Hos dessa barn hade den orala hälsan ökat under fyraårsperioden, men det hade den gjort även i kontrollgruppen. Dock var resultaten för barnen i interventionsgruppen hela tiden bättre. Det enda måttet som inte förbättrades var antalet tänder med obehandlad karies, som låg still i interventionsgruppen men ökade i kontrollgruppen, en bromsning av kariesutvecklingen som också ska tolkas som ett positivt resultat.
När forskarna kontrollerade den sociala ojämlikheten före och efter fyraårsperioden kunde de konstatera att den kvarstod i interventionsgruppen samtidigt som andelen barn från låginkomstfamiljer hade minskat från drygt 21 procent till 11 procent efter fyra år. De hade i högre utsträckning fallit ifrån gruppen, något som i sig kan tyda på en ökad ojämlikhet, menar forskarna.

Upptäck mer