Annons

Annons

Utsläpp från 3D-skrivare kan vara hälsofara

Forskare har i ett tvåårigt forskningsarbete undersökt hur luften inomhus påverkas av en 3D-skrivare. Forskningen, som bedrivits av Georgia Tech och forskningsorganisationen UL Chemical Safety, har visat att många 3D-skrivare i skrivbordsmodeller genererar ultrafina partiklar (UFPs) när de körs. Dessa är i samma storlek som nanopartiklar och kan vara en fara för hälsan.

Förutom att sprida partiklar visade forskningen även att fler än 200 olika flyktiga organiska föreningar, varav en del misstänks vara cancerframkallande, släpps fria i luften när 3D-skrivaren körs. För att få en komplett bild av hur utsläppen kan komma att påverka hälsan krävs dock ytterligare studier.
– Efter vår studie, som är den mest omfattande hittills om 3D-skrivarutsläpp, rekommenderar vi ytterligare investeringar i vetenskaplig forskning och produktutveckling för att minimera utsläpp och ökad användarmedvetenhet, så att säkerhetsåtgärder kan vidtas, säger Marilyn Black, vd och senior teknisk rådgivare vid forskningsorganisationen UL Chemical Safety.

Ultrafina och fina partiklar

De faktorer som verkar ha störst påverkan på utsläppen är extruderingstemperaturen, materialet och materialmärket.
– Studier har visat att 3D-skrivare som använder smält filament (FFF) som är avsedda för allmänt bruk, avger höga nivåer av ultrafina och fina partiklar, säger Rodney Weber, forskare vid Georgia Techs.

Barn extra känsliga

Forskarna vill poängtera vikten av för­sik­tig­het, framför allt när allt fler skolor börjar använda 3D-skrivare. Barn tillhör nämligen den grupp i samhället som är extra känsliga för miljöpåverkan.
Baserat på undersökningen har utomstående intressenter valt att ta resultatet vidare för att utveckla en standardisering för testning och utvärdering av 3D-skrivarutsläpp.
Artikeln är tidigare publicerad på nyhetssajten 3dp.se

Upptäck mer