Annons

Annons

Vanligare med karies hos e-cigarettrökare

De som röker e-cigarett har oftare obehandlad karies än icke-rökare. Det visar en ny studie från USA.

I studien ingick 4 618 personer över 18 år som svarat på frågor om sina rökvanor och genomgått en undersökning av sin tandhälsa hos mobila tandvårdsenheter.
Socioekonomiska faktorer och etnisk bakgrund hade stark korrelation med både obehandlad karies och e-cigarettrökning. Efter justering för dessa faktorer kvarstod ändå en association mellan e-cigarettrökning och obehandlad karies. Justerad odds ratio var 1,69 för e-cigarettrökare jämfört med icke-rökare. En liknande ökad kariesrisk sågs hos dem som blandade vanlig tobaksrökning med e-cigarettrökning, jämfört med icke-rökare: justerad odds ratio 2,43.
Forskarna bakom studien efterlyser en longitudinell studie för framtiden för att bättre särskilja socialekonomiska faktorer från cigarettrökning.

Aerosolerna gynnar plack

Andra begränsningar i studien var att man inte hade information om matvanor och att enbart vuxna ingick. E-cigarettrökning är vanligast bland yngre, och antalet e-cigarettrökare har flerdubblats i USA de senaste åren.
E-cigarettrökningens effekt på tandhälsa är litet studerad, jämfört med konventionell rökning, men e-cigaretter innehåller aldehyder och fria radikaler som kan bidra till sämre tandhälsa. In vitro-studier har visat att aerosolerna från e-cigaretter gynnar plack. Dessutom kan e-cigaretter innehålla höga halter av socker, särskilt om de har söt smak.
Kliniska studier på e-cigarettrökningens effekt på periodontium har dock visat blandade resultat. Några studier antyder att e-cigaretter inte är bra för parodontal hälsa, men inte lika dåligt som konventionell rökning.

Upptäck mer