Annons

Annons

Var fjärde implantatpatient drabbas av tekniska problem

Var fjärde patient med implantatstödda konstruktioner drabbas av tekniska komplikationer såsom chipping/fraktur och förlust av retention. En majoritet av patienterna som drabbas uppvisar dessutom upprepade problem, visar ny svensk studie.

Så många som var fjärde svensk patient med implantat uppvisade någon typ av tekniskt problem med den implantatstödda konstruktionen under de första fem åren. Det visar en ny svensk studie som tittat på journalerna för 2 666 slumpvis utvalda patienter med sammanlagt närmare 11 000 implantat och 3 800 överkonstruktioner. Alla patienter hade fått sina implantat i Sverige under 2003.
– Det här är ett stort material och resultatet var inte helt oväntat. Min känsla innan studien var att det relativt ofta kan uppstå tekniska komplikationer över tid, säger Karolina Karlsson, doktorand vid institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och specialist i parodontologi vid folktandvården i Göteborg. Hon är också förstaförfattare till studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Clinical Oral Implants Research.

Fraktur i suprakonstruktionen

De vanligaste tekniska komplikationerna handlade om chipping/frakturer av materialet i suprakonstruktionen eller förlust av retention, det vill säga att suprakonstruktionen lossnade från implantaten. Lite mer än hälften av patienterna som drabbades av problem upplevde dessutom upprepade komplikationer där knappt var femte drabbades fyra gånger eller fler under observationsperioden.
Den sammanlagt största riskfaktorn för en teknisk komplikation var storleken på suprakonstruktionen. Skruvade konstruktioner hade en högre risk för retentionsförlust jämfört med cementerade, och konstruktioner med frihängande led medförde en ökad risk för både chipping/fraktur och retentionsförlust. Dessutom hade män en högre risk att drabbas av chipping/fraktur i suprakonstruktionen jämfört med kvinnor.

Större bitkrafter

– Det är något som kan bero på att män utvecklar större bitkrafter, säger Karolina Karlsson.
Nästan alla patienter med komplikationer i suprakonstruktionen krävde någon åtgärd, men de tekniska komplikationerna gällande själva implantaten var få. Orsakerna bakom komplikationerna i suprakonstruktionen är flera och inte helt klarlagda i den aktuella studien.

” Ju större konstruktionen var, desto större var risken för tekniska komplikationer.”

– Det vi gjort är en observationsstudie där vi har tittat på vad som händer, men vi kan inte uttala oss om orsakssambanden. Det vi kunde se var att ju större konstruktionen var, desto större var risken för tekniska komplikationer. Det kan troligtvis ha att göra med materialval och konstruktion också, säger Karolina Karlsson.
Hon kommer nu att kartlägga konsekvenserna av de problem som implantatpatienterna upplever.
– Vi kommer fortsättningsvis att undersöka hälsoekonomiska konsekvenser av både tekniska och biologiska komplikationer som vi har beskrivit i den här patientgruppen, säger Karolina Karlsson.

Upptäck mer