Annons

Annons

Vart fjärde barn drabbades av tandtrauma före fyra års ålder

Tandtrauma under uppväxten drabbade så många som vart fjärde barn före fyra års ålder. Men färre än hälften togs till tandvården, visar ny svensk forskning.

Ett av fyra barn drabbades av minst en traumatisk tandskada mellan sex månader och fyra års ålder. Sex barn drabbades dessutom två gånger. Det visar en svensk prospektiv studie där föräldrarna till 138 barn i åldrarna 6, 12, 18, 24, 30, 36 och 42 månader fick registrera alla tandtrauman som inträffade under den påföljande sexmånadersperioden.
På så vis fick forskarna på kort tid data för barn registrerade av föräldrar som fortfarande var intresserade av och fokuserade på uppgiften.
Traumasiffrorna är mycket högre än vad som brukar rapporteras, något som forskarna menar kan bero på studiemetodiken där både den prospektiva designen och den korta undersökningstiden borgar för att alla tandtrauman faktiskt registrerades.
Farligaste åldern var, föga förvånande, halvåret mellan 12 och 18 månader när barnen håller på att lära sig gå. Då drabbades närmare hälften av barnen. Den minst farliga åldern var halvåret innan de lärt sig att gå.
I den här studien råkade var tredje pojke och var femte flicka ut för tandtrauma, men skillnaden mellan könen var inte statistiskt säkerställd. Åtta av tio olyckor inträffade i hemmet medan resten inträffade på dagis.
Men bara fyra av tio barn togs till tandläkaren efter inträffat trauma, vilket föräldrarna oftast motiverade med att de ansåg skadan vara obetydlig. Något som dock inte visade sig stämma eftersom tre av sju missfärgningar och tre av fyra fall av apikal parodontit orsakade av trauma återfanns hos barn som inte besökt tandvården i samband med skadan.

Upptäck mer