Annons

Annons

VR avslår oftast odontologisk forskning

När Vetenskapsrådet (VR) beviljar pengar till odontologisk forskning blir det miljonbelopp – men Sveriges största statliga forskningsfinansiär säger för det mesta nej till odontologi.

Bara sex projekt med anknytning till odonotologi beviljades anslag från VR mellan 2018 och 2022.

Foto: Janet Suslick

Under femårsperioden 2018 till 2022 hade 43 av alla projekt som sökte pengar från VR någon anknytning till odontologi. Bara sex av dem beviljades anslag.

Forskare inom odontologi kan söka pengar från VR inom två ämnesområden: medicin och hälsa samt klinisk behandlingsforskning. Odontologins del av kakan inom de två ämnesområdena blev liten: runt 0,2 procent.

– Det är tråkiga siffror, medger Katarina Bjelke, generaldirektör på Vetenskapsrådet.

VR sade ja till sex projekt på fem år

Sex projekt med anknytning till odontologi fick pengar från Vetenskapsrådet (VR) under femårsperioden 2018 till 2022. Här är hela listan:

 

* ”Kunskaper om tandsjukdomar genom populationsgenetik och biobanker inom GLIDE konsortiet” beviljades 4 800 000 kronor.

 

* ”Roll hos Typ VI sekretion i polymikrobiella orala biofilmsamhällen och i deras värd-interaktion” fick 2 400 000 kronor.

 

* ”FtxA, Filifactor alocis nya virulensfaktor som modulator för mikrobiell ekologi och immunsvaret” beviljades 2 400 000 kronor.

 

* ”Neutrofila subtyper och parodontal sjukdom” fick 2 400 000 kronor.

 

* ”Gränszonen mellan biomaterial och vävnad” beviljades: 4 800 000 kronor.

 

* ”Mouth work-out för att motverka malnutrition och sarkopeni” fick 1 140 480 kronor.

Katarina Bjelke. Foto: Jessica Segerberg

Så här ser det ut mer i detalj:

Mellan 2018 och 2022 delades sammanlagt drygt sju miljarder kronor (7 059 045 597 kronor) ut inom ämnesområdet medicin och hälsa.

Under samma period beviljade VR nästan 1,8 miljarder kronor (1 767 958 000 kronor) inom ämnesområdet klinisk behandlingsforskning.

Totalt blir det alltså drygt 8,8 miljarder kronor (8 827 003 597 kronor) till svensk forskning. Men mycket lite har med tandvården att göra.

Projekt med någon anknytning till odontologi fick totalt knappt 18 miljoner kronor (17 940 480 kronor). Av den summan beviljades större delen inom ämnesområdet medicin och hälsa medan en mindre del kom från ämnesområdet klinisk behandlingsforskning.
Janet Suslick

Upptäck mer