Annons

Annons

ASA förbättrar parodontal behandling av rökare

Rökare drabbas betydligt oftare av tandlossningssjukdomen parodontit jämfört med icke-rökare. När de drabbas får de ofta även svårare symtom vid yngre åldrar och deras sjukdom är dessutom betydligt svårare att behandla, har tidigare forskning visat. Men nu kan amerikanska forskare visa ett sätt att förstärka effekten av den standardiserade parodontala behandlingen mekanisk infektionskontroll med skrapning...

Rökare drabbas betydligt oftare av tandlossningssjukdomen parodontit jämfört med icke-rökare. När de drabbas får de ofta även svårare symtom vid yngre åldrar och deras sjukdom är dessutom betydligt svårare att behandla, har tidigare forskning visat.
Men nu kan amerikanska forskare visa ett sätt att förstärka effekten av den standardiserade parodontala behandlingen mekanisk infektionskontroll med skrapning av tandsten och polering av tandhalsar hos rökare. Genom att ge de parodontal-behandlade rökarna en daglig dos acetylsalicylsyra, ASA, under ett års tid kan de visa att det förbättrar effekten signifikant.
Forskarna har undersökt 24 storrökare med parodontit som alla fick en mycket grundlig parodontal behandling varefter alla fick en uppsättning tabletter med instruktioner att ta en om dagen under det kommande året. Hälften av patienterna fick 325 mg ASA medan den andra hälften fick placebo-tabletter. Patienternas tandstatus kontrollerades var tredje månad, men ingen fick någon ytterligare behandling. Efter tolv månader hade de rökare som hade medicinerat med ASA signifikant bättre värden när det gäller storleken på tandfickor, förbättrad klinisk fästenivå och färre ställen med blödande tandkött, trots att behandling med ASA i sig ökar benägenheten till blödning.
Forskarna lyfter för säkerhets skull fram den ökade risken för blödande magsår som förknippas med ASA-behandling och menar att deras studie är för liten och för kort för att ge hela bilden vad gäller risk/nytta med ASA-behandlingen.

Upptäck mer