Annons

Annons

ASA förbättrar parodontal behandling av rökare

Rökare drabbas betydligt oftare av tandlossningssjukdomen parodontit jämfört med icke-rökare. När de drabbas får de ofta även svårare symtom vid yngre åldrar och deras sjukdom är dessutom betydligt svårare att behandla, har tidigare forskning visat. Men nu kan amerikanska forskare visa ett sätt att förstärka effekten av den standardiserade parodontala behandlingen mekanisk infektionskontroll med skrapning...

Rökare drabbas betydligt oftare av tandlossningssjukdomen parodontit jämfört med icke-rökare. När de drabbas får de ofta även svårare symtom vid yngre åldrar och deras sjukdom är dessutom betydligt svårare att behandla, har tidigare forskning visat.
Men nu kan amerikanska forskare visa ett sätt att förstärka effekten av den standardiserade parodontala behandlingen mekanisk infektionskontroll med skrapning av tandsten och polering av tandhalsar hos rökare. Genom att ge de parodontal-behandlade rökarna en daglig dos acetylsalicylsyra, ASA, under ett års tid kan de visa att det förbättrar effekten signifikant.
Forskarna har undersökt 24 storrökare med parodontit som alla fick en mycket grundlig parodontal behandling varefter alla fick en uppsättning tabletter med instruktioner att ta en om dagen under det kommande året. Hälften av patienterna fick 325 mg ASA medan den andra hälften fick placebo-tabletter. Patienternas tandstatus kontrollerades var tredje månad, men ingen fick någon ytterligare behandling. Efter tolv månader hade de rökare som hade medicinerat med ASA signifikant bättre värden när det gäller storleken på tandfickor, förbättrad klinisk fästenivå och färre ställen med blödande tandkött, trots att behandling med ASA i sig ökar benägenheten till blödning.
Forskarna lyfter för säkerhets skull fram den ökade risken för blödande magsår som förknippas med ASA-behandling och menar att deras studie är för liten och för kort för att ge hela bilden vad gäller risk/nytta med ASA-behandlingen.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade