Annons

Annons

Experten: ”Effekten är fantastisk”

Joakim Skott är tandläkare och driver Narkoskliniken i Stockholm, en klinik specialiserad på tandvårdsrädda patienter.

Han har arbetat med tandvårdsrädda patienter i snart 20 år. På Narkoskliniken ges tandvårdsrädda patienter alltid så många valmöjligheter som möjligt. De som väljer KBT-behandling får behandling hos klinikens psykolog. Exponeringsövningarna utförs av tandvårdspersonalen.
– Effekten brukar vara fantastisk. Men jag tror att en viktig anledning till detta är att patienterna har valt behandlingsformen själva och därmed är väldigt motiverade. Behandlingen kräver ganska mycket av patienten, både tidsmässigt och eftersom patienten måste utsätta sig för något den inte vill. I enstaka fall får vi inte lika bra resultat. Det är nästan alltid när patienterna tvingats till behandling av till exempel socialförvaltningen, säger Joakim Skott.
Han är dock något tveksam till tanken att ovana tandläkare ska ställa diagnos och agera som psykologer.
– För dem som är vana vid tandvårdsrädda patienter skulle det säkert fungera bra. Teknikerna är inte så svåra att lära sig. Behandlingen tar dock ganska mycket tid och det blir dyrt för patienten om han eller hon ska betala enligt tandvårdstaxan.
Kombinationen internetbaserad KBT och exponeringar i klinikmiljö är han desto mer positiv till.
– Det tror jag skulle fungera jättebra, allt jag läst om internetbaserad KBT är positivt. KBT lämpar sig väl för internet, helt enkelt, säger han.
Nyckeln om man vill lyckas med tandvårdsrädda patienter ligger i patientmötet, enligt Joakim Skott.
– Det är ett känsligt möte. Bara om tandläkaren är fokuserad och närvarande i situationen känner sig patienten sedd. Först då uppstår det förtroende som krävs för att patienten ska våga utsätta sig för det han eller hon är rädd för.
Tillbaka till artikeln KBT-tekniker effektiva mot tandvårdsrädsla.
 

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade