Annons

Annons

Fångat i ögonblicket

På väg till jobbet kan mycket oförutsett hända. Då är det bra att ha kameran till hands. Det har ofta Lena K Johansson, som då och då gör fotojobb för Tandläkartidningen.

[slideshow]
Lena K Johansson har arbetat som fotograf i över 15 år. Förutom för Tandläkartidningen arbetar hon för en rad andra fackpresstidningar, driver en bildbyrå tillsammans med andra kolleger, och gör bokomslag.
Hon har nästan alltid kameran beredd för att fånga ögonblicket.
– Jag reser mestadels kommunalt, och i väntan på exempelvis bussen händer ofta något som är värt att fotografera och som kanske kan komma till användning. Eller så gör jag det för att det är roligt, berättar hon.
Det händer ofta att hon låter proffsutrustningen ligga kvar i väskan, och i stället använder en billig kamera för 600–700 kronor och med plastlins. Enligt henne går det att ta nog så bra bilder med en sådan.
– Ofta blir resultatet oförutsägbart och ibland annorlunda och bättre än med en dyr kamera, kanske i form av ett mer poetiskt uttryck i bilden. Dessutom är det roligt eftersom jag inte kan styra resultatet på samma sätt som med en digitalkamera.
Här intill finns några av de bilder som kommit till på väg till olika fotojobb, dock tagna med digitalkamera.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade