Annons

Annons

Fluor i dricksvattnet ökar inte risken för benskörhet

Fluorets effekter på risken för frakturer har diskuterats under de senaste 60 åren. Nu kan en svensk studie kanske sätta punkt för diskussionen.

Fluor tas upp av benvävnaden och kan påverka bencellernas funktion, benstrukturen och benens styrka. Ungefär hälften av intaget fluor inkorporeras i benvävnaden hos människor och resulterar i en ackumulering av fluor i hårda vävnader över en livstid.
Medan den kariesförebyggande effekten av fluor är odiskutabel, har fluorets effekter på risken för frakturer diskuterats under de senaste 60 åren där tidigare studier har kommit till varierande resultat.
Nu kan en svensk studie kanske äntligen sätta punkt för diskussionen. Genom att välja ut alla individer födda i Sverige mellan 1 januari 1900 och 31 december 1919 som bott kvar i sin födelsestad hela livet fick forskarna en stor kohort omfattande drygt 473 000 personer. Genom att använda register över frakturer samt uppgifter om fluorhalten i dricksvattnet på de aktuella orterna där personerna bodde har forskarna kunnat korrelera skillnader i fluorintag och förekomst av höftfrakturer.
Fluorintaget från dricksvattnet varierade från mind­re än 0,42 till 2,1 mg/dag på olika orter, men bland de drygt 60 000 höftfrakturer som inträffade under observationsperioden mellan 1964 och 2006 sågs inget samband med fluorintaget. Inte heller när analysen begränsades till de drygt 50 000 höftfrakturer som betraktades som lågtraumafrakturer sågs något samband.
Forskarna konstaterar att det med detta resultat är osannolikt att fluorintag från dricksvatten har någon betydande effekt på frakturrisken.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade