Annons

Annons

Gipsmodellen snart ett minne blott

Med digital teknik behövs inga gipsmodeller. Bättre precision och färre omgörningar sparar tid, transporter och material.

Arbetsgången vid konventionell protetisk behandling innebär ju många steg: preparation av tänder, avtryck, framställning av gipsmodell, uppvaxning, inbäddning, gjutning, inprovning och cementering (gula pilar). Eventuellt måste dessutom fasadmaterial påbrännas.
Det vanligaste i dag är att den processen är något kortare eftersom tandteknikern skannar modellen och designar produkten med hjälp av CAD/CAM (computer aided design/computer aided manufacturing), men även då finns det flera felkällor (orangea pilar).
Varje steg ökar risken för att den protetiska konstruktionen inte passar och måste justeras eller göras om.
Att ta digitala avtryck på patienten med en intraoral skanner förkortar processen och förbättrar precisionen.
Modellfri konstruktion vid enklare protetiska fall ger enligt Michael Braian oftast bättre passform och minskar de biologiska komplikationerna (blå pilar).
Det kan också bli lägre tillverkningskostnader – antalet transporter halveras, det blir mindre materialspill och färre omgörningar, bland annat.

Illustration: Michael Braian

Illustration: Michael Braian


Tillbaka till artikeln Skanner – snabbare, billigare, bättre

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade