Annons

Annons

Nya belägg för statiners effekt mot parodontit

Den lokala inflammationen vid parodontit har kopplats till systemiska sjukdomar som diabetes, hjärt–kärlsjukdom och osteoporos. Det är tidigare visat att parodontal behandling även minskar systemiska nivåer av blodfetter som kolesterol samt den inflammatoriska markören C-reaktivt protein, CRP. Tidigare fynd av varierande styrka har också gett upphov till hypotesen att behandling med blodfettssänkande statiner skulle kunna...

Den lokala inflammationen vid parodontit har kopplats till systemiska sjukdomar som diabetes, hjärt–kärlsjukdom och osteoporos. Det är tidigare visat att parodontal behandling även minskar systemiska nivåer av blodfetter som kolesterol samt den inflammatoriska markören C-reaktivt protein, CRP. Tidigare fynd av varierande styrka har också gett upphov till hypotesen att behandling med blodfettssänkande statiner skulle kunna motverka parodontit.
Nu kommer ytterligare belägg som stärker den hypotesen. Det är tyska tandläkare och farmakologer som inom ramen för en hälsostudie i Pommern kan visa att behandling med statiner under, i snitt, drygt fem år verkar ge en cirka 30-procentig skyddseffekt mot parodontit.
Studien omfattade ursprungligen drygt 7 000 personer mellan 20 och 79 år boende i västra Pommern som hälsoundersöktes mellan 1997 och 2001. Mellan 2002 och 2006 kal­lades de på en ny kontroll, cirka fem år efter första kontrollen. På grund av bortfall under studietiden samt att statinanvändning inte registrerades för alla deltagare var det knappt 3 000 deltagare som ingick i den aktuella studien. Bland dessa var det 134 som medicinerade med statiner under hela studietiden.
Den observationella studiemetoden har sina brister, varför forskarna är försiktiga med sina slutsatser och menar att studien visar att statiner kan ha en skyddande effekt mot parodontit, men att detta måste bekräftas i kliniska studier.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade