Annons

Annons

Patienten: Nu kan jag hantera rädslan bättre

– Det är fortfarande obehagligt att gå till tandläkaren, men numer kan jag hantera rädslan bättre. Det säger Axel Boberg, en av de patienter som deltog i projektet.

Redan som barn tyckte han att det var obehagligt att gå till tandläkaren. En utlösande händelse var att han råkade sätta en äppelbit i halsen och höll på att kvävas. Detta ledde i sin tur till en rädsla för att tandläkaren skulle tappa något instrument i hans hals.
Men rädslan eskalerade när han var i tonåren och besökte tandläkaren för att rotfylla en tand. Det visade sig att tanden inte gick att rädda och det blev i stället fråga om extraktion.
Extraktionen misslyckades och han fick remiss till specialistklinik följande dag. Där opererades tanden bort.
– Efter den misslyckade extraktionen ökade rädslan, men inför operationen på specialistkliniken fick jag lugnande medel, och det kändes väldigt bra, berättar han.

Illustration: Robert Hilmersson

Illustration: Robert Hilmersson


Upplevelsen ledde till att han inte besökte tandvården på ett flertal år, men han kände till sist att han måste ta itu med sin rädsla, något som hans tidigare tandläkare också uppmanat honom att göra.
När han så småningom flyttade till Värmland fick han kontakt med Birgitta Mossberg och fick erbjudande om att delta i projektet för tandvårdsrädda.
– Jag är musiker och tycker om att uppträda, så min roll i gruppen blev främst att berätta om min egen tandvårdsrädsla för att på så sätt få andra att våga öppna sig. Och det fungerade, säger han.
För hans egen del var kanske det viktigaste med kursen att få mer kunskap om de mekanismer som ligger bakom rädslan och ångesten och hur man kan hantera den, exempelvis att ta djupa andetag och slappna av i kroppen.
Det var också viktigt att besöka en klinik och vara i behandlingsrummet.
– Exempelvis berättade Birgitta Mossberg hur borren fungerade och hur alla delar sitter fast. Det var viktigt för mig eftersom rädslan bottnar i tanken på att tandläkaren kan tappa föremål ner i halsen.
Axel Boberg har som sagt inte blivit av med rädslan, men kan hantera den bättre. Han går till tandläkaren regelbundet.
– Jag behöver fortfarande lugnande medel, men har kommit en bit på väg att övervinna rädslan, säger han.
Tillbaka till artikeln: Träff i grupp botar rädsla

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade