Annons

Annons

Rökare och icke-rökare kan behöva olika implantat

För personer med parodontit var den senare modellen av oxiderade implantat lika bra för rökare som för icke-rökare över fem års tid.

För personer med parodontit var den senare modellen av oxiderade implantat lika bra för rökare som för icke-rökare över fem års tid. Men den äldre modellen av vanliga svarvade implantat fun­ge­rade bättre för icke-rökare och betydligt sämre för rökare. Det är resultatet av en svensk retrospektiv studie av 40 rökare och 40 icke-rökare som alla led av parodontit och hade behandlats och fått implantat vid avdelningen för par­odon­tit vid odontologiska institutionen i Jönköpings landsting från 1986 och framåt.
Ur en databas med över 800 patienter som fått implantat gjordes ett datorgenererat, slumpmässigt urval av 40 rökare och lika många icke-rökare enligt vissa kriterier så att fördelningen mellan implantattyper blev jämn. Den enda oberoende parametern som skiljde sig mellan grupperna var att rökarna var signifikant yngre med en medelålder runt 54 år, medan icke-rökarna i snitt var drygt 61 år gamla. Något som kan förklaras av att rökare generellt har sämre oralhälsa och drabbas av tandlossning tidigare i livet, enligt forskarna.
Totalt förlorades 17 av 252 implantat under den femåriga studietiden, vilket ger en snittöverlevnad för implantaten på 92,9 procent. Rökarna hade generellt ett sämre utfall med 89,6 procents implantatöverlevnad jämfört med 96,9 procent för icke-rökarna. Men skillnaden beror helt på rökarnas sämre resultat med de äldre traditionella implantaten.
Snittöverlevnaden för dessa ligger endast på 84,9 procent, medan de oxiderade implantaten har en överlevnad på 96,2 procent hos rökarna. Jämfört med de båda implantatsorternas överlevnad hos icke-rökarna är skillnaden stor, där de oxiderade implantaten har en överlevnad på 96,1 procent och de äldre svarvade implantaten 96,9 procent.
Forskarnas slutsats är att de oxiderade implantaten är mer lämpade för rökare med parodontit.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade