Annons

Annons

Skanner – snabbare, billigare, bättre

Fördelarna är många med att ta digitala avtryck med en intraoral skanner på mottagningen, enligt Michael Braian. Men metoden har begränsningar.

Tiden börjar bli mogen för intraoral skanning. Det tror Michael Braian, privattandläkare som har tagit digitala avtryck i många år.
– Gör din mottagning många singelkronor och mindre broar lönar det sig ekonomiskt att skaffa en intraoral skanner – om du är beredd att lägga ner lite mer tid på att tydliggöra preparationsgränser, säger han.

Michael Braian Ålder: 36 år Utbildning: Tandläkare, 2006 (Malmö), tandtekniker, 2014 (Malmö). Jobb: Tandläkare på Akademitandläkarna i Malmö, doktorand i oral protetik vid Tandvårdshögskolan i Malmö. Foto: Emil Malmborg

Michael Braian
Ålder: 36 år
Utbildning: Tandläkare, 2006 (Malmö), tandtekniker, 2014 (Malmö).
Jobb: Tandläkare på Akademitandläkarna i Malmö, doktorand i oral protetik vid Tandvårdshögskolan i Malmö.
Foto: Emil Malmborg


En skanner kostar mellan 100 000 kronor och 300 000 kronor. Flera tandläkare på samma mottagning kan dela på en.
– Det går att kamma hem inköpspriset ganska snabbt om man har rätt typ av patienter och jobbar på ordentligt. Jag känner till en mottagning där det gick på ett halvår.
Saknar du teknisk vana kan det ta längre tid att ta digitala avtryck än traditionella i början, men i längden går det snabbare. Michael Braian upplever fler fördelar. Han tycker att det är:
● Billigare.
● Bättre precision.
● Bekvämare för patienten.
● Miljövänligare.
Andra fördelar:
● Preparationerna syns tydligare.
● Den tredimensionella filen finns kvar och förändringar, som exempelvis gnissel- eller frätskador, blir tydliga. Om en tand frakturerar, går det att återskapa den eftersom man har en tredimensionell bild.
Begränsningar finns det dock också. Det gäller främst vid komplicerade protetiska konstruktioner.
– Inte ens jag som är ”tekniskt frälst” och har jobbat med detta i många år vågar slänga ut mina avtrycksskedar och avtrycksmaterial, och jag ser inte att jag kommer att kunna göra det inom en snar framtid heller, berättar Michael Braian.
– När en skanning blir för komplicerad, händer det att jag avbryter och tar ett vanligt avtryck istället.
– Men när flödet funkar är det så smidigt och blir så bra.
Därför försöker han hela tiden flytta fram gränsen för vad som går att göra med digitala avtryck.
Några andra nackdelar:
● Majoriteten av systemen är ännu inte integrerade i de svenska journalsystemen.
● Många skannrar är fortfarande ganska stora, tunga och klumpiga. Då kan det vara svårt att komma åt vissa tandytor.
● Vissa tekniska krav måste uppfyllas. Du behöver ha en stark dator, snabbt bredband och datorkunskaper.
● Den digitala filen är inte förlåtande. Med gipsmodell kan en erfaren tandtekniker kompensera för eventuella brister. Med digitala avtryck gäller det att vara noggrann, eftersom det är mycket svårare att kompensera för bristerna.
Michaels mottagning har också en 3D-skrivare. Den använder polymera material.
– För mig är 3D-skrivaren i dag 70 procent leksak och 30 procent kliniskt verktyg.
Skrivaren används främst för att göra arbetsmodeller och operationsguider inför implantatkirurgi.
En begränsande faktor är att det inte har funnits så många godkända plastmaterial för användning i munnen, men nu kommer det fler och fler, berättar han.
Programmet ger feedback direkt när du skannar. Du ser om det digitala avtrycket håller måttet.

Programmet ger feedback direkt när du skannar. Du ser om det digitala avtrycket håller måttet.


 
Att köpa 3D-skrivare kan inom fem till tio år vara ett naturligt steg för dem som satsar på ett digitalt flöde, tror Michael Braian. Det gäller framför allt specialist- eller nischade kliniker som gör många behandlingar med implantat och protetik. Inom allmäntandvården ligger 3D-skrivare mer än tio år bort.
– 3D-printning är produktion och kräver mycket kunskap. Det blir en revolution för tandvården, men snarare för tandtekniker än för tandläkare, säger han.
3D-printning inom tandvården innebär att datorstödd framställning görs med additiva tekniker. Guiden, arbetsmodellen, kronan, bron eller vad det nu är som ska framställas byggs upp lager på lager istället för att fräsas ut ur ett materialblock.
På så sätt blir det knappt något materialspill. Dessutom går det att göra komplexa former som inte kan tillverkas med frästeknik.
3D-printning inom tandvården kan i dag användas för både polymera material och metallegeringar.
Läs även: “Skanning höjer kvaliteteten” och Gipsmodellen snart ett minne blott.
Janet Suslick

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade