Annons

Annons

Vissa behöver många operationer

Att föda ett barn med en läpp-käk- och/eller gomspalt kan initialt vara en traumatisk upplevelse för föräldrarna. Med tiden blir det oftast väldigt bra för såväl barnet som familjen men barnen får ofta tillbringa många timmar av sin uppväxt på sjukhus för att besöka plastikkirurger, ortodontister (käkortopeder), logopeder eller andra vårdgivare. Vissa barn behöver många...

Att föda ett barn med en läpp-käk- och/eller gomspalt kan initialt vara en traumatisk upplevelse för föräldrarna. Med tiden blir det oftast väldigt bra för såväl barnet som familjen men barnen får ofta tillbringa många timmar av sin uppväxt på sjukhus för att besöka plastikkirurger, ortodontister (käkortopeder), logopeder eller andra vårdgivare.
Vissa barn behöver många operationer, mycket talträning och mycket ortodonti medan andra barn förutom nödvändiga operationer mest går på kontroller upp till avslutad tillväxt vid cirka 19 års ålder.
I dagsläget vet man fortfarande inte vilken operationsmetod som ger det bästa slutresultatet vad gäller tal och ansiktstillväxt och vid vilken/vilka tidpunkter operationerna ska utföras. För att få mer kunskap om detta följs samtliga barn med samma spaltdiagnos i centraliserade multidisciplinära team där de följer i förväg uppgjorda vårdprogram från födseln till dess att de är 19 år gamla.
Dessa multidisciplinära kraniofaciala team utför förutom operationer av plastikkirurger eller käkkirurger, tandregleringsbehandling, logopedisk och annan medicinsk behandling vid behov.  Teamen utför även registreringar vid nationellt förutbestämda åldrar av tal, bett och ansiktstillväxt.
Vi har stor nytta av ett nationellt kvalitetsregister som är utvecklat av företrädare för samtliga nationella kraniofaciala team. Vi får kontinuerlig statistik för vårt eget team för att ständigt kunna förbättra vården för patienter med medfödda LKG-spalter.
Vårdprogrammen mellan de olika teamen skiljer sig något men alla har som gemensamma mål att patienterna måste kunna andas, äta och tala bra, ha bra ansiktstillväxt och bett, se bra ut men framför allt må bra. Att behandla dessa patienter i multidisciplinära team ses som en förebild för övriga delar av världen.
Det olyckliga för många med synliga spalter, det vill säga där läppen och näsbotten är involverad, är att trots bra plastikkirurgi med bra teknik utförd vid rätt tidpunkt så kvarstår ett ärr, mer eller mindre synligt. För barnen med gomspalt blir talet oftast bra men några barn har kvarstående problem med talet.
Ärrvävnad efter gomoperationen kan ibland ge betydande tillväxthämningar i överkäken vilket behandlas med ortognatkirurgi vid avslutad ansiktstillväxt.
Dessutom kan tanden i käkspalten (lateralen) saknas, förekomma i dubbel uppsättning, vara liten, felformad och felplacerad. Detta kräver ofta omfattande ortodonti i olika omgångar.
Något som mer och mer uppmärksammas är hur patienterna själva upplever sin livskvalitet. Forskning inom detta område pågår. För att likrikta vården i Sverige träffas samtliga vårdgivare årligen under två utbildningsdagar på en nationell konferens, Swedecleft, för att utbyta erfarenheter och delge varandra nya forskningsrön.
 
Till artikeln: Teamarbete för LKG-patienter

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade