Annons

Annons

Flera förbättringar för äldre

RIKSSTÄMMAN 2013. Det finns brister i äldres tandhälsa och tandvården för äldre, men förbättringar har gjorts på senare tid.

Flera exempel på förbättringar i äldretandvården tas upp i dag på årets odontologiska riksstämma.
Folktandvården i Stockholm har under hösten öppnat en ny klinik för medicinsk tandvård inriktad mot äldre patienter.
I samma hus ligger Akademiskt centrum för äldretandvård (Act), som bedriva forskning och utbildning inom gerodonti.
Pia Skott är klinikchef och har ansvar för centrets kliniska arbete. Inger Wårdh, docent vid Karolinska institutet, är föreståndare vid Act och ansvarar för forskningen vid centret.
I dag berättar de om Akademiskt centrum för äldretandvård, om kvalitetsregistret Senior alert som hjälper vård- och omsorgspersonal förebygga ohälsa i munnen hos äldre och om var äldretandvården står i dag i Sverige.

Upptäck mer