Tandvårdens arbetsskador saknas i statistiken

Antalet anmälda arbetsskador inom tandläkarverksamhet är sannolikt för låga i den nationella statistiken. Under 2022 rapporterades det in 127 arbetssjukdomar och olycksfall som lett till sjukskrivning.

Nyheter

Stress fångas inte upp som arbetsskada

Stressen bland tandvårdspersonal syns inte i landets officiella arbetsskadestatistik. Endast två fall av sjukskrivning på grund av för hög arbetstakt inom tandläkarverksamhet finns med i den nationella statistiken för arbetsskador för 2022.

Nyheter

Bristfällig standard ­döljer vibrationsproblem

Vibrationsstandarden ISO 5349 bedömer högfrekventa vibrationer, som överstiger 1 250 Hz, som irrelevanta. Genom att standarden ”tar bort” högfrekventa vibrationer kan tillverkare kalla en highspeedborr för vibrationsfri. Men vibrationerna finns där, och de är inte goda.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons