Annons

Annons

Privattandläkarna ogillar förslag om prisreglering

Branschorganisationen Privattandläkarna har haft en expert med i utredningen om jämlik tandhälsa, och ser positivt på delar av de förslag som läggs. De invänder dock mot de förslag som innebär en prisreglering av delar av tandvården.

Privattandläkarna reagerar framför allt på den prisreglering som utredningen föreslår.

Lars Olsson Privattandläkarna

Lars Olsson


– Förslaget täcker inte de faktiska kostnaderna för delar av tandvården, vilket innebär en underfinansiering och kan påverka övrig tandvård, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna.
Han har suttit med som expert i utredningen, och har bifogat ett särskilt yttrande just kring den del i förslaget som skulle innebära en prisreglering. Han föreslår en alternativ ersättningsmodell, där det allmänna tandvårdsbidraget och det särskilda tandvårdsbidraget ersätts med ett individuellt tandvårdsbidrag baserat på patientens tandvårdsplan.
– Jag tror att utredningens förslag skulle kunna fungera utan prisreglering, eftersom den del av tandvården som skulle omfattas har relativt små prisskillnader.

”Utredningen styr ­pengar från unga friska personer till dem med sjukdom i munnen.”

Lars Olsson ser positivt på för­slaget att det regionala särskilda tandvårdsstödet ska bli statligt, vilket han ser kan ge mer jämlikhet. Även att åldern för avgifts­fri tandvård sänks till 19 år ser han som positivt.
– Utredningen styr ­pengar från unga friska personer till dem med sjukdom i munnen. 19–23-åringarna gick redan tillräckligt ofta till tandläkaren.
– Mycket i utredningens analys är bra och beskriver tandvården på ett bra sätt. Till exempel är det bra att man lyfter att den regionfinansierade tandvården är underfinansierad. Och att man tittar på hur man ska öka barn- och ungdomstandvården inom den privata tandvården.

Ökad samverkan med regioner

Han poängterar att utredningen visar att de socioekonomiska skillnaderna i tand­hälsa finns.
– Men ingenting säger att det beror på kostnaden; det är samma skillnader som finns i övriga samhället. Här behövs samverkan mellan tandvården och andra samhällsaktörer.
Utredningen föreslår bland ­annat ökad samverkan mellan regionerna och privata vård­givare för planering av tandvården i regionen.
– Det kan vi förstå. Regionerna har redan i dag ett planeringsansvar, och det är positivt att få med privattandvården, men i form av samverkan, inte styrning.
Vad händer nu?
– Nu är utredningen lämnad. I första hand är det regeringen som bestämmer vad som ska ske. Men vi arbetar med att förbereda remissvar. Den regionfinansierade tandvården behöver utvecklas, och vi har inget emot att man styr om stöd från friska unga till sjuka äldre. Men förslaget om prisreglering överskuggar allt annat och vi tycker att man ska vara väldigt försiktig med att förändra det statliga tandvårdsstödet.

Upptäck mer