Annons

Annons

Förebyggande strategi central vid karies

Det gäller att ha is i magen vid karies. Ofta behöver man inte borra, berättar Frode Staxrud som nyligen översatt rekommendationer från ORCA och EFCD.

European Organisation for Caries Research (ORCA) och European Federation of Conservative Dentistry (EFCD) sammanfattade 2019 rekommendationer för hur man bör ingripa vid karies. Frode Staxrud, forskare på NIOM (Nordic Institute of Dental Materials), var involverad och publicerade i somras en norsk översättning. Han vill uppmana till att ha is i magen vid karies.

Frode Staxrud

Frode Staxrud


– Man kan skapa tid för att undvika borrning. Karies är en process som går att hejda.
Lagningar riskerar att leda till sekundärkaries och en dödsspiral för tanden.
– Tanden håller längst utan irreversibla ingrepp. Tidigare har många inte vetat hur stora möjligheter man har att låta bli att borra.

Minimalinvasiv tandvård

Minimalinvasiv tandvård har alltmer blivit en del av den etablerade tandvården efter sin entré 1994, med den ekologiska plackhypotesen, berättar Frode Staxrud.
– Traditionellt hittade man hål, lagade dem och sedan var man nöjd, men glömde hur man får patienten att hålla tänderna rena.
Förebyggande arbete är centralt, inskärper han. Störs biofilmen stannar kariesprocessen av. Tanden kan också läka.
– Små skador kan läka ihop helt eller delvis.

“Tandläkaren måste vara pedagog. Inte bara berätta, utan också visa hur man gör.”

I bedömningen av vilken åtgärd som ska väljas spelar det roll om det är aktiv karies och om det bildats hål. Icke-invasiva åtgärder handlar om att förebygga: Få kontroll på biofilm, diet eller stödja mineralisering med fluorid. De är lämpliga när kariesangreppet inte är aktivt.
När kariesangreppet är aktivt kan även mikroinvasiva åtgärder behövas, som att försegla tuggytan. Även om hål bildats kan mikroinvasiv teknik räcka, enligt rekommendationerna, om det är lätt att hålla rent.
De framtagna rekommendationerna understryker att det handlar om bedömning utifrån tand och patient. Det är mycket viktigt att få till en bra rengöringsrutin.
– Tandläkaren måste vara pedagog. Inte bara berätta, utan också visa hur man gör. Det kan förstås lika gärna vara tandhygienisten.

Behandlingsval

Att använda fluoridtandkräm är centralt. Det har genom 50 år reducerat karies i stor grad hos både unga och vuxna i Europa, berättar Frode Staxrud.
I sammanfattningen av rekommendationerna beskrivs mer detaljerat de avvägningar som tandläkaren behöver göra inför sina behandlingsval. Man understryker samtidigt att tandläkaren gör en egen bedömning, och att den inte alltid behöver följa de listade råden.
– Det tar några år att lära sig var gränsen går, menar Frode Staxrud.

Delfimetoden

Rekommendationerna ger hjälp på vägen och baseras på sammanställd forskning, liksom till stor del på experternas åsikter och erfarenhet. Man tog fram en gemensam ståndpunkt genom Delfimetoden.
– Vi strök de frågor där vi inte kom överens. Men vi var i stort sett överens till 90 procent i de flesta frågor.

Upptäck mer