Allt vanligare med chef som inte är tandläkare

Ska klinikchefen väljas utifrån odontologisk kompetens eller främst vara chef och ledare? Nu får allt fler tandsköterskor och tandhygienister chefsuppdrag. Och antalet chefer helt utan tidigare erfarenhet från tandvården ökar.

Okategoriserade

”Jag är inte bäst på tandvård”

Caroline Fridhs ledarskap beskrivs som tillitsfullt, lyhört och närvarande. Avsaknaden av en tandläkarutbildning ser hon inte som något negativt, i stället har hon bred erfarenhet från andra bolag och branscher.

Okategoriserade

”Krav på ledarskap ökar”

Tandvårdskedjan Smile anställer gärna chefer som inte har renodlad tandvårdsbakgrund. I dag saknar nära hälften av klinikcheferna odontologisk bakgrund och den gruppen växer.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons