Annons

Annons

Nyheter 2024-02-09

Personalen protesterar: Ompröva avskedandet av folktandvårdsdirektören

I ett brev till regiondirektör Rickard Simonsson riktar personalen på folktandvårdsklinikerna i Kumla och Laxå skarp kritik mot avskedandet av Örebros tidigare folktandvårdsdirektör Idakajsa Sand.

I brevet, som undertecknats av samtliga i personalen på Folktandvården i Laxå och Kumla, ifrågasätts avskedandet av Idakajsa Sand, som fick lämna posten som folktandvårdsdirektör i Örebro i samband med upptäckten att omfattande gratistandvård förekommit inom folktandvården. Man menar har avskedandet skett ”alltför hastigt och på felaktiga grunder”.

Brevskrivarna uttrycker ett starkt stöd för den tidigare tandvårdschefen, och påpekar att de är mycket nöjda med hennes ledning som lett till en ”positiv och effektiv arbetsmiljö”.

Vidare ifrågasätts varför Idakajsa Sand ”ensam pekas ut” och får lämna sin post, då problem med gratistandvård ska ha funnits och ”tolererats under en längre tid i regionen”. Brevskrivarna kräver därför en förklaring och att regiondirektör Rickard Simonsson omprövar sitt beslut att avskeda Idakajsa Sand som tandvårdschef.

Men Rickard Simonsson står fast vid sitt beslut.

– Ja den uppfattningen och de förutsättningar jag hade för beslutet har inte ändrats. Sen tycker jag det är rimligt att medarbetarna skriver till mig och ifrågasätter ett beslut som de inte såg komma. Men utifrån de förutsättningar jag hade vid tillfället anser jag att det var rätt beslut.

Varför fick Idakajsa Sand gå?

– Det var en så pressad situation kopplad till det enskilda ärendet och till vår tandvård i stort att jag bedömde att hon inte hade rimliga förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Och då är det mitt ansvar att avgöra om det går eller inte.

Så det var mer av omsorg om Idakajsa Sand än att hon hade gjort något fel?

– Hon hade inte förutsättningar att genomföra uppdraget med en rimlig arbetsmiljö.

Men hade hon själv gjort något fel?

– Det är en samlad bedömning och jag går inte in på mitt enskilda samtal med Idakajsa, utan beslutet grundar sig på att jag bedömde att det inte fanns rimliga förutsättningar. Pressen var jättehård och det fanns inte en rimlig arbetsmiljö för henne att genomföra jobbet.

I brevet vädjas om att beslutet ska omprövas. Är det aktuellt?

– Nej, det är det inte. Idakajsa Sand är anställd av Region Örebro län och är en ung, väldigt kompetent medarbetare hos oss, men det är inte aktuellt att ompröva beslutet.

Sedan Idakajasa Sand fick lämna tjänsten som folktandvårdsdirektör har Rickard Simonsson övertagit uppdraget tillfälligtvis. Inom någon vecka ska dock en ny tillfällig folktandvårdschef utses, som ska leda folktandvården i regionen medan man rekryterar en permanent person till tjänsten. Rekryteringen kan ta upp till 6-8 månader, tror Rickard Simonsson.

Folktandvårdsdirektör i Örebro är kanske ingen drömtjänst just nu …

– Det är möjligen så, men vi tror ändå att vi kommer ha förutsättningar för att rekrytera en bra chef som kan vara med och driva folktandvården in i framtiden. Sen kommer vi att behöva jobba med frågor som har att göra med vår internkontroll och internkultur.

Vad vill du säga till personalen på folktandvården i Kumla och Laxå?

– Jag förstår deras frustration och de har rätt att uttrycka det till mig, men samtidigt har jag mitt ansvar för chefers och andras arbetsmiljö och jag måste fatta beslut som ibland inte förstås eftersom alla inte har full insyn i eller deltar i alla diskussioner.

Upptäck mer