Förbundsmötet antog budgetförslag

Förbundsstyrelsens förslag till budget och avgifter för verksamhetsåret 2021 för Sveriges Tandläkarförbund (STF) klubbades igenom utan diskussion på förbundsmötet den 4 december. Detsamma gällde budgeten för Tandläkarnas Service AB (TSAB), det vill säga Tand­läkar­tidningens budget.

Nyheter

Glesare förbundsmöten i framtiden

Förbundsmötet kan i framtiden komma att hållas vartannat år på våren. Det var ett av besluten vid Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte i början av december.

Nyheter

Tandläkarna höll sitt första digitala förbundsmöte

Ombuden är positiva efter Sveriges Tandläkarförbunds första digitala förbundsmöte, men inget ersätter att träffas på riktigt.

Nyheter

Tandläkarförbundet vill stärka kompetens

Sveriges Tandläkarförbund ska arbeta för att förstärka kompetensen hos tandläkarutbildningarna i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons