Annons

Annons

Tandläkarförbundet vill stärka kompetens

Sveriges Tandläkarförbund ska arbeta för att förstärka kompetensen hos tandläkarutbildningarna i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Tandläkarförbundet kommer också att verka för att utöka antalet utbildningsplatser hos de befintliga lärosätena om behovet och förutsättningarna finns.
Besluten fattades på förbundsmötet 4 december. För första gången hölls förbundsmötet digitalt på grund av coronapandemin.
Viktig fråga
Kompetensförsörjning på tandläkarutbildningarna är sedan tidigare en viktig fråga för Tandläkarförbundet.
Det står till exempel i förbundets grundutbildningspolicy att återväxten av kvalificerad lärar- och forskarpersonal vid lärosätena ska säkerställas.
Riktlinjer nästa år
– På vårt första styrelsemöte 2021 kommer vi att dra upp riktlinjer för vårt fortsatta arbete i frågan. Vi kommer att ha en fortsatt dialog med representanter och ansvariga på lärosätena samt med SOL om utmaningarna och hur man på bästa sätt bryter den negativa trenden, säger Chaim Zlotnik, ordförande i Sveriges Tandläkarförbundet.
Tandläkarförbundet driver också frågan tillsammans med andra förbund i Sveriges akademikers centralorganisation (Saco).
– På så sätt försöker vi påverka forskningspolitiken och förutsättningarna på lärosätena i allmänhet och den odontologiska verksamheten i synnerhet. Dessvärre är odontologin inte ensam om den här dystra situationen i ett läge där forskning och fördjupad kunskap är viktigare än någonsin.
Svar på en motion
Bakgrunden till de nya besluten är en motion från Riksföreningen för Tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård (SOL).
SOL är emot att en femte tandläkarutbildning startas i Jönköping. Anledningen är att det redan i dag finns en brist på lärare, specialister och forskare med doktorsexamen.
Läs mer om årets förbundsmöte i artikeln ”Tandläkarna höll sitt första digitala förbundsmöte”.

Upptäck mer