Annons

Annons

Glesare förbundsmöten i framtiden

Förbundsmötet kan i framtiden komma att hållas vartannat år på våren. Det var ett av besluten vid Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte i början av december.

Tre propositioner hade förbundsstyrelsen lagt till årets förbundsmöte, och samtliga bifölls utan frågor. Alla tre har sitt ursprung i beslut från de senaste två årens förbundsmöten.
År 2018 lades förslaget att hålla förbundsmöte mer sällan, vilket ledde till högljudda diskussioner, och propositionen avslogs. Förra året fattades beslut om en tydligare utredning för hur förbundsmötet ska se ut. I år föreslogs utifrån detta att förbundsmötet ska hållas vartannat år på våren. Det beslutades att förbundsstyrelsen ska ta fram förslag på stadgeändring för detta och för mellantidsalternativ de år inget förbundsmöte hålls. Stadgeändringen ska tas upp till beslut vid årsmötet 2021, vilket skulle innebära nya rutiner från och med år 2022.
Även besluten från år 2018 och år 2019 som innebär att ett extra förbundsmöte ska hållas om minst tio procent av de enskilda medlemmarna begär det, förtydligades i år. Principen är att begäran ska komma in i skriftlig form och ange vilket ärende man vill behandla vid mötet.
Den sista propositionen vid årets förbundsmöte rörde en korrigering av en stadgeändring från år 2019 kring förbundsmötets uppdrag att besluta om resultaträkningarna och balansräkningarna för det gångna räkenskapsåret.

Upptäck mer