Annons

Annons

Förbundsmötet antog budgetförslag

Förbundsstyrelsens förslag till budget och avgifter för verksamhetsåret 2021 för Sveriges Tandläkarförbund (STF) klubbades igenom utan diskussion på förbundsmötet den 4 december. Detsamma gällde budgeten för Tandläkarnas Service AB (TSAB), det vill säga Tand­läkar­tidningens budget.

Budgeten för STF baseras bland annat på medlems­intäkter på 9,4 miljoner kronor från riksföreningarna Tjänste­tandläkarna (TT), Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV) och Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård (SOL), medan studerandeföreningen är avgiftsbefriad. Antalet medlemmar i riksföreningarna per 1 juni 2020 utgör basen för fördelning av medlemsavgiften mellan riksföreningarna.
Men medlemsavgifterna finansi­erar endast en del av verksamheten, den ­största delen finansieras med externa intäkter, där kursverksamheten är den klart största intäktskällan.
Medlemsintäkterna har ­legat på samma nivå ett antal år medan kostnaderna ökar med inflationen.

Underskott på knappt 570 000 kronor

Medel kommer behöva skjutas till antingen i form av högre medlemsintäkter eller genom annan källa, till exempel överskott från kursverksamheten. Alternativt kommer verksamheten att behöva anpassas efter minskande resurser.
Budgeten för 2021 ger ett underskott på knappt 570 000 kronor. Den stora skillnaden mot budgeten för 2020 är pandemins effekter på kursverksamheten. Många kurser har fått ställas in, skjutas upp eller på kort varsel omvandlas till digitala kurser. Omsättningen under 2021 antas minska från drygt 29 miljoner kronor år 2019 till 23 miljoner, detta förutsatt att pandemin klingar av så att verksamheten kan normaliseras under andra halvåret 2021. Underskottet av fortbildningen under 2020 kommer att täckas av deras tidigare inarbetade medel.
Övriga budgetförändringar är i jämförelse relativt små.
Kansliets största kostnadsposter är löner till tjänstemän, arvoden till förtroendevalda och lokalkostnader.

Upptäck mer