Annons

Annons

Inget samband mellan amalgam och adhd

Forskare har inte kunnat hitta några samband mellan mammornas amalgamfyllningar och förekomst av adhd-symtom hos barnen.

Tidigare studier har visat att exponering av toxiska kemikalier i fosterlivet, tillsammans med en genetisk predisponering, kan leda till permanenta hjärnskador hos fostret. Detta tror man är en av flera förklaringar bakom utvecklingen av koncentrations- och hyperaktivitetsdiagnosen adhd. Det är också visat att kvicksilver från amalgamfyllningar överförs från mamman till fostret, vilket har gjort att det funnits en oro för att amalgamfyllningar skulle kunna öka risken för adhd.
Nu har forskare i Norge undersökt förekomsten av adhd-symtom hos drygt 42 000 treåringar och drygt 23 000 femåringar och korrelerat det till antalet amalgamfyllningar hos mamman under graviditeten. De vägde även in antalet nyinsatta eller borttagna amalgamfyllningar under graviditeten.
De blivande mammorna bjöds in till studien under sina graviditeter någon gång under tidsperioden 1999 till 2008. De fick fylla i frågeformulär i graviditetsvecka 17 och 30 samt när barnet var tre respektive fem år.
Tre av fyra mammor hade amalgamfyllningar och knappt 15 procent hade fler än åtta fyllningar. Fyra av tio mammor angav att de varit hos tandläkare under graviditeten, men färre än 1 procent hade fått nya amalgamfyllningar medan cirka 3 procent hade tagit bort amalgamfyllningar.
Forskarna kunde dock varken hos treåringarna eller femåringarna, uppdelade i pojkar och flickor eller sammanslagna, hitta några signifikanta samband mellan mammornas amalgam-status och förekomsten av adhd-symtom hos barnen.

Upptäck mer