Tandläkarlönerna varierar stort över landet

Medellönen för tandläkare har ökat med nästan 2 000 kronor per månad. Det visar Tjänstetandläkarnas lönestatistik för år 2021. Det finns dock stora variationer i lönenivå beroende på var man arbetar. Ingångslönerna är lägst i storstadsområden.

Nyheter

Oftast jämställt på tandvårdens arbetsplatser

Problem med jämställdhet eller diskriminering är ovanligt inom tandvården, men det förekommer. Det visar Tandläkartidningens arbetsmiljöenkät.

Nyheter

Från bäst till sämst tandläkarlön på fem år

Medianlönen för distriktstandläkare är lägst i Jönköpings län – 36 880 kronor i månaden före skatt. För fem år sedan var det precis tvärtom. 2012 hade distriktstandläkarna i Jönköping högst medianlön – 45 800 kronor.

Nyheter

Låga löner i Stockholm

Erfarna tandläkare inom folktandvården i Stockholm tjänar mindre än tandläkare i övriga landet. De får även lägre påslag i år.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons