Vårdmomsen måste bestridas

Domen HFD 2020 ref 35 den 31 augusti 2020, som Tandläkar­tidningen har ett referat av i nummer 8/2020, är bara en av flera domar som Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avdömt i vårdmomsfrågan. Som erfaren skattejurist och expert på moms ser jag kritiskt även på denna dom. Det skriver skattejuristen Mikael Edman i ett debattinlägg.

Nyheter

Vårdmomsfråga avgjord i domstol

En inhyrd tandläkares tjänster är att betrakta som personaluthyrning och ska momsbeläggas, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

Nyheter

Tandvården kompenseras för moms på konsulter

210 miljoner kronor per år under en treårsperiod till landstingen som kompensation för hyrpersonalens mervärdesskattekostnader inom vården. Det föreslår regeringen i budgeten för 2020.

Nyheter

TEV: ”Det blir dyrare tandvård!”

Peter Franzén, ordförande för TEV, Tandläkare Egen Verksamhet, menar att momsbestämmelserna kommer att bli ett stort bekymmer, särskilt inom privattandvårdens mindre enheter, där det är vanligt att hyra in en specialisttandläkare för vissa behandlingar.

Nyheter

Nya momsregler gör konsulttjänster dyrare

Från den 1 juli 2019 kommer konsulttjänster inom tandvården att beläggas med 25 procents moms. På Privattandläkarna är man mycket kritisk. Den nya momsen riskerar att förvärra personalbristen och i slutänden är det patienterna som får betala.

Nyheter

Moms på tandvård?

Möjligheten till undantag från moms på tandvård i Europa kan komma att tas bort.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons