Annons

Annons

Vårdmomsen måste bestridas

Domen HFD 2020 ref 35 den 31 augusti 2020, som Tandläkar­tidningen har ett referat av i nummer 8/2020, är bara en av flera domar som Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avdömt i vårdmomsfrågan. Som erfaren skattejurist och expert på moms ser jag kritiskt även på denna dom. Det skriver skattejuristen Mikael Edman i ett debattinlägg.

City Dentals prövning av vårdmomsen ska ses i ljuset av Peters-domen C700/17, som är en EU-dom från hösten 2019. Den utredde de aktuella undantagen för moms på vård där EU-domstolen igen slog fast att momsen ska vara konkurrensneutral genom att liknande varor och tjänster belastas med lika stort skatteuttag inom varje medlemsstats territorium, oavsett hur lång produktions- och distributionskedjan är. Det betyder att en vårdtjänst är undantagen moms i alla led, oavsett om den går via ett konsult- eller bemanningsföretag.
Vidare konstaterade EU-domstolen att det inte förutsätter att den berörda sjukvårdande behandlingen tillhandahålls inom ramen för ett förtroendeförhållande mellan patienten och vårdgivaren.
Något krav på det så kallade ”vårdgivarbegreppet” som svenska domstolar och Skatteverket talar om, när det gäller ägarskap av klinik och liknande, är alltså inte alls vad EU-domstolen grundar sin dom på.
Prövningen som City Dental fick avslag på ville visa att EU-domstolen dömer moms på vård annorlunda än vad Sverige gör. Jag anser att City Dental borde fått rätt i HFD med tanke på att EU-domstolen i den nya Peters-domen dömt att vård inte ska beskattas. Det är anmärkningsvärt att Sverige håller fast vid en helt egen tolkning av vårdmoms som inte återfinns i andra EU-länder som till exempel Finland, Danmark, Irland eller Nederländerna. Sveriges envisa hållning förbiser och går emot lojalitetsprincipen inom EU.
Jag anser att Tandläkartidningens referat av domen kan ge en bild av att vårdmomsen är slutgiltigt avgjord, men som medlemsland i EU är Sveriges högsta instans inte Högsta förvaltningsdomstolen utan EU-domstolen, som är högsta uttolkare av EU-rätten, vilken Sverige måste följa.
I dag kan vi konstatera att en konsulttandläkare med eget aktiebolag kan arbeta utan att beläggas med moms i de flesta andra EU-länder, eftersom vård inte ska beskattas enligt EU:s momsdirektiv.
Oavsett om vi kallar det för personaluthyrning eller något annat kvarstår faktum: Den som tillhandahåller vårdtjänster inom ramen för sin legitimation tillhandahåller vård enligt både EU-rätten och, faktiskt, svensk lag.
Konsekvensen av svensk tolkning är en vårdbransch kraftigt belastad med en skatt som Sverige inte har lagligt stöd för att ta ut. Detta är högst problematiskt och tystnaden kring frågan är ett svek mot drabbade aktörer.
Det är fortfarande fullt möjligt att bestrida vårdmomsen och det måste göras. Jag och min kollega Hanna Bergendahl har redan nu börjat driva ett antal processer i förvaltningsdomstolarna för att få tillbaka felaktigt inbetald moms. Det kommer inte finnas några andra alternativ eftersom man nått vägs ände med de tidigare prövade processerna.
Vi använder oss av en särskild juridisk teknik som utgår från att EU-rätten gäller före svenska domstolars avgöranden och myndigheters inställning till vårdmomsen.
För att få tillbaka sin vårdmoms retroaktivt behöver varje drabbat företag alltså aktivt processa mot Skatteverket för att få rätt. Det är den enda vägen framåt nu.
Mitt och Hanna Bergendahls budskap är att en förändring är möjlig. Men den förändringen bygger på de enskilda aktörernas rätt till prövning och kräver därför att alla som drabbats av att betala vårdmoms aktivt processar om sin moms för att få pengarna tillbaka.

Upptäck mer