EU-lager för skyddsutrustning placeras i Sverige

Nu ska ett EU-lager för medicinteknisk utrustning och personlig skyddsutrustning byggas upp i Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Försvarets materielverk har fått i uppdrag av EU att ansvara för materiel som ska kunna användas inom unionen vid stora kriser.

Covid-19

Om krisen kommer

Alla svenskar i yrkesför ålder är skyldiga att göra sin plikt vid krissituationer och hot mot samhället. Men erfarne tandläkaren Ingvar Persson har ­kommit att ifrågasätta samhällets beredskap. Är den tillräckligt bra för att tandläkare ska kunna utföra sitt arbete i kristider?

Nyheter

MSB och Försvarsmakten om krigsplacering av tandläkare

Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen för att tjänstgöra under höjd beredskap och allmän tjänsteplikt, säger Emma Steen, utredare på MSB.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons