Annons

Annons

MSB och Försvarsmakten om krigsplacering av tandläkare

Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen för att tjänstgöra under höjd beredskap och allmän tjänsteplikt, säger Emma Steen, utredare på MSB.

Emma Steen, MSB

Emma Steen


– Om regionen är arbetsgivare är det de som beslutar om krigsplacering av tandläkare inom sin region. Det är ett ensidigt planeringsbeslut från arbetsgivaren, och kan inte överklagas.
Om tjänsteplikten inte följs kan man dömas för brott mot totalförsvarsplikten med böter eller fängelse i högst ett år.
I vissa regioner ser man ingen skillnad på privata och offentliga vårdgivare utan har avtal med båda kategorierna. Enligt Daniel Holmberg på MSB pågår det utredningar och arbeten kring privata aktörer och företag i händelse av höjd beredskap för att klargöra sådant som är oklart i dag.

Skyddsrum och elverk

I dag finns inga krav på hur en klinik ska vara förberedd inför totalförsvarsplikt, till exempel att det i fastigheten finns fungerande skyddsrum, elverk och plats för att lagra material och utrustning. Sådana krav saknas till stor del i hela krisberedskapssystemet.
– Det är upp till ansvarig aktör att säker­ställa att verksamheten har den utrustning som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas, säger Emma Steen och tillägger att det finns vägledning av olika slag på myndighetens hemsida.

Tandvård vid sjukhuskompani

Försvarsmakten bedriver i händelse av krig tandvård endast vid de två sjukhuskompanierna som finns i Försvarsmakten. Vid dessa finns det tandläkare som är krigsplacerade.
Tandvård bedrivs inte kliniskt inom andra delar av Försvarsmakten, vare sig i fredstid eller vid krig.

Akuttandvård och käkskador

Krister Svensson, försvarsövertandläkare

Krister Svensson


Vid respektive sjukhuskompani finns den utrustning som behövs för akuttandvård och primärt omhänder­tagande av käkskador. Patienterna förs därefter vidare till civil tandvård.
– Det finns tre heltidstjänster som tandläkare med administrativa uppgifter, och fyra tjänster som tidvis tjänstgörande tandläkare, vid de båda sjukhuskompanierna som tillhör Försvarsmedicincentrum. Därtill finns ett begränsat antal tandläkare som är knutna som reservofficerare till Försvarsmakten och ett antal tandläkare som är engagerade i Hemvärnet, dock med and­ra uppgifter än att bedriva tandvård, berättar Krister Svensson, major och försvarsövertandläkare.

Upptäck mer