Annons

Annons

EU-lager för skyddsutrustning placeras i Sverige

Nu ska ett EU-lager för medicinteknisk utrustning och personlig skyddsutrustning byggas upp i Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Försvarets materielverk har fått i uppdrag av EU att ansvara för materiel som ska kunna användas inom unionen vid stora kriser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Socialstyrelsen och Försvarets materielverk har fått i uppdrag av EU att ansvara för materiel som ska kunna användas inom unionen vid stora kriser.
Projektet startar direkt och uppdraget gäller för fem år.
– Jag är glad över att EU har gett Sverige förtroendet att bygga upp ett av EU:s sjukvårdslager. Pandemin visar att samarbete över landsgränserna är vägen framåt och vi ska solidariskt göra vår del, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Upptäck mer