Annons

Annons

Socialstyrelsen får nytt medicinalråd i tandvård

Elisabeth Wärnberg Gerdin är nytt medicinalråd i tandvård och munhälsa på Socialstyrelsen sedan augusti 2021. Socialstyrelsen har länge varit utan ett medicinalråd inriktat på tandvård.

Varför blir det ett medicinalråd i tandvård igen?
– Socialstyrelsen har haft kompetens på området hela tiden, men det har varit svårt att hålla ihop tandvårdsfrågor.
Vad ska du göra som medicinalråd?
– Jag har ett strategiskt ansvar för tandvård och munhälsa. Mitt jobb blir att skapa en hållbar struktur så att Socialstyrelsen kan fullfölja sitt uppdrag på området. Jag kommer att identifiera behov. Vad behöver myndigheten jobba med för att uppnå jämlik munhälsa och tandvård på lika villkor? Vad behöver vi kommunicera utåt och hur? Socialstyrelsen ska till exempel stötta vården och omsorgen för att uppnå en god munhälsa.
Vad innebär det konkret?
– Över 800 personer arbetar på Socialstyrelsen. Jag jobbar för samverkan över myndighetens avdelningsgränser så att frågor om munhälsa inkluderas på olika områden. Jag håller också kontakt med Socialstyrelsens sakkunniga inom odontologi och är myndighetens kontaktperson i det nationella programområdet inom odontologi (NPO tandvård) som arbetar för att tandvården ska styras av kunskap.
Vad gjorde du innan du blev medicinalråd?
– Jag har varit enhetschef på Socialstyrelsen sedan 2014. Tidigare har jag arbetat och forskat både inom folkhälsovetenskap och tandvård i Östergötland, bland annat som tandvårdstrateg. Jag är utbildad tandläkare men det är väldigt länge sedan jag jobbade kliniskt.

Upptäck mer