Annons

Annons

Nya generaldirektörer utsedda

Regeringen har utsett Olivia Wigzell till generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Catarina Andersson Forsman till generaldirektör för Läkemedelsverket.

Olivia Wigzell är för närvarande chef för enheten för folkhälsa och sjukvård på Socialdepartementet och har tidigare bland annat varit chef för analysenheten på Socialstyrelsen.
Hon tillträder posten som generaldirektör för SBU den 1 november.
Catarina Andersson Forsman är röntgenläkare och kommer närmast från en tjänst som biträdande landstingsdirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör på Stockholms läns landsting.
Hon tillträder sin nya tjänst på Läkemedelsverket den 1 oktober.

Upptäck mer