Annons

Annons

Forskning 2022-10-26

Djup karies hos unga kan botas på flera sätt

Samtliga av de undersökta teknikerna visade i studien framgångsfrekvens på mellan 93 och 98 procent.

Foto: Colourbox

En systematisk översikt och metastudie visar att tre skonsamma metoder för att bemästra djup karies i omogna permanenta tänder alla är mycket effektiva.

Vid djup karies som hotar tandroten hos icke färdigutvecklade permanenta tänder används i dag en handfull varsamma terapier som försöker bemästra sjukdomen samtidigt som pulpan skonas så att tandroten kan utvecklas färdigt (vital pulpabehandling).

Det har saknats konsensus om vilken av dessa tekniker som är lämpligast, och hur effektiva de är jämfört med varandra. För att utreda detta har en grupp forskare från olika europeiska och asiatiska länder nu publicerat en systematisk översikt med metaanalyser kring frågan från elva kohorter om 11 till 80 patienter vardera.

I översikten konstateras att samtliga av de undersökta teknikerna – direkt pulpa­överkappning, indirekt pulpaöverkappning och pulpa­amputation (pulpotomi) – är mycket effektiva, med mellan 93 och 98 procents framgångsfrekvens. Resultaten skiljde sig inte märkbart mellan bedömning utifrån klinisk status och utifrån radiografi.

Metaanalysen visade också att både mineraltrioxidaggregat (MTA) och kalciumhydroxid fungerade mycket bra för att försegla pulpan. Ett antal andra material används, men de är enligt författarna inte tillräckligt väl studerade för att på detta stadium rekommenderas för rutinbruk.

Upptäck mer