Annons

Annons

Överkappning bättre och billigare än rotfyllning

Vid behandling av en frilagd pulpa hos barn och ungdomar är överkappning både bättre och billigare än rotfyllning, visar ny svensk forskning.

Att använda sig av tekniken med överkappning i stället för att rotfylla en kariesdrabbad tand med frilagd pulpa hos barn och ungdomar är ett klart bättre alternativ, visar en svensk simuleringsstudie.
Forskarna har simulerat totalkostnaden för respektive behandling baserat på de data som finns om långtidsutfallet för de båda metoderna. Simuleringen gjordes från det att patienten var 12 år och sedan under nio år tills patienten var 21 år gammal. Forskarna simulerade totalt 1 000 patienter, jämnt fördelade på de båda behandlingarna.
Resultatet visar att en överkappning i snitt kostar cirka 330 euro, medan en rotfyllning kostar mer än det dubbla, 700 euro. Dessutom leder rotfyllningen till att drygt 15 procent av tänderna behöver extraheras under den nio år långa uppföljningstiden, medan motsvarande siffra för överkappningen endast var knappt
5 procent.

Upptäck mer