Ingen ökning av endokardit utan antibiotika

Antalet patienter som fått infektion i hjärtklaffarna orsakad av munhålebakterier har inte ökat sedan rekommendationen att ge antibiotikaprofylax togs bort. Det visar Niko Vähäsarjas nyligen publicerade forskningsstudie.

Nyheter

Stora regionala skillnader i antalet antibiotikarecept

Tandläkarna i Sverige minskade förskrivningen av antibiotika som en effekt av de nationella rekommendationer som kom 2012 och 2014. Men det är fortfarande stora skillnader mellan olika regioner, visar ny svensk registerstudie.

Forskning

Antibiotikariktlinjer utreds efter ökning av endokardit

Efter att antalet fall av endokardit har ökat i England utreds nu riktlinjerna för antibiotikaprofylax.

Nyheter

”Rekommendationerna är inte motstridiga”

Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets rekommendationer om antibiotikaprofylax till personer med vissa hjärtfel strider inte mot varandra. Det skriver de båda myndigheterna nu i ett gemensamt svar till IVO och Landstinget i Östergötland.

Nyheter

Olika myndighetsråd om antibiotika vid hjärtfel

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ger motstridiga rekommendationer när det gäller antibiotikaprofylax vid medfödda hjärtfel.

Nyheter

Minskat antibiotikabruk vid implantatkirurgi

Svenska tandläkare verkar ha tagit till sig de nya riktlinjerna om användning av antibiotika vid implantatkirurgi.

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons