Annons

Annons

Två av hundra rotfyllda tänder förloras varje år

Nio av tio tänder rotfyllda av allmäntand­läkare sitter kvar efter fem år och åtta av tio är fortfarande kvar efter tio år. Det visar en tioårsuppföljning i Norrbotten.

Tänder rotfyllda av allmäntandläkare i Sverige sitter i hög utsträckning kvar hos patienterna under lång tid. Det visar en tioårsuppföljning av rotfyllda tänder som genomförts inom folktandvården i Norrbotten.
Fem år efter rotfyllningen satt 91,6 procent av tänderna kvar och tio år efter rotfyllningen var 81,7 procent av tänderna fortfarande kvar. I snitt förlorades 1,8 procent av tänderna per år, vilket betraktas som godkänt och i paritet med internationella resultat.
Forskarna valde via regionens elektroniska journalsystem ut samtliga patienter som fått en tand rotfylld inom folktandvården i Norrbotten under år 2006. Totalt handlade det om 3 676 individer. Av dessa hade 331 avlidit tio år senare och exkluderades ur studien. Bland de resterande 3 345 slumpades 302 personer fram som kontaktades med brev för samtycke till att delta, vilket 280 gjorde.

Frakturer, karies och endodontiska orsaker

Röntgenbilder för 150 av de 280 kunde visa om tanden satt kvar eller när den hade avlägsnats. De övriga 130 personerna kallades till en undersökning där man fastställde status på tanden. I de fall tanden saknades utan att det fanns några journaluppgifter, på grund av att ingreppet gjorts hos en privattandläkare eller i en annan region, inhämtades journaluppgifterna med patientens tillåtelse.
Frakturer, karies och endodontiska orsaker var de tre vanligaste anledningarna till att tänder avlägsnats. Men forskarna kunde inte hitta några prognostiska faktorer som med statistisk signifikans kunde visa vilka tänder som skulle komma att förloras.

Upptäck mer