Annons

Annons

Många covid-19-patienter tappar tidigt smak och lukt

Akut förlust av lukt- och smaksinnet skulle kunna användas som en tidig identifiering av patienter med misstänkt covid-19-infektion, föreslår forskare efter den första systematiska genomgången av tillgängliga data.

En hastig förlust av lukt- och/eller smaksinnet kan vara ett tidigt tecken på covid-19-infektion. Det visar den första systematiska översikten av covid-19-patienters förändrade lukt- och smaksinnen. Det är forskare från Saudiarabien och Kina som har sammanställt åtta studier omfattande drygt 11 000 patienter från Iran, Europa, Kina och USA.
Samtliga studier visade att patienters lukt- och smaksinnen påverkades. De ingående studierna var av varierande storlek och kvalitet och redovisade olika andelar drabbade, men sammantaget visar data att tre av fyra (74,9 procent) covid-19-patienter förlorade luktsinnet och drygt fyra av fem (81,3 procent) förlorade smaksinnet.
Forskarna kan också visa att dessa symtom i många fall föregick andra symtom av covid-19-infektion. 64,5 procent av patienterna förlorade luktsinnet och 54 procent förlorade smaksinnet innan andra, mer klassiska, infektions- och luftvägssymtom uppträdde, som feber, snuva och halsont.
Förklaringen till det snabba tillslaget på lukt- och smaksinnet antas vara att viruset tidigt attackerar den stora mängd ACE2-receptorer som finns i epitelcellerna i både näsa och tunga. Viruset som orsakar covid-19 använder sig av ACE2-receptorerna för att ta sig in i mänskliga celler för att där föröka sig och sedan sprida sig vidare.
Forskarna menar att deras systematiska översikt pekar på att förlust av lukt- eller smaksinne kan vara en tidig indikation på covid-19-infektion, men att studiernas varierande storlek och kvalitet är ett problem. Därför efterlyser de större välkontrollerade multicenterstudier för att belägga sambandet.
Läs också: Förlorat luktsinne behöver tidig träning

Upptäck mer