Annons

Annons

Klarare bild av smärtsjukdomen BMS

En ny avhandling vid Sahlgrenska akademin bidrar till att bilden av den orala smärtsjukdomen Burning Mouth Syndrome, BMS, klarnar något.

Burning Mouth Syndrome, BMS, är ett kroniskt smärtsyndrom i munnen som cirka 4 procent av Sveriges befolkning lider av. Sjukdomen drabbar främst medelålders och äldre kvinnor.
Smärtan drabbar främst tungan men även gom, läppar och tandkött kan påverkas. Andra vanliga symptom är muntorrhet och smakförändringar.
När patienterna skattar sina besvär på en VAS-skala från 0 till 100 blir snittvärdet 66, visar avhandlingen. Den visar även att 45 procent av BMS-patienterna har smakrubbningar. Totalt upplevde 73 procent att smärtan var brännande eller svidande eller både och, men även stickande och domnad känsla förekom.
Shikha Acharya, som skrivit avhandlingen inom oral mikrobiologi och immunologi vid institutionen för odontologi, hoppas att de nya fynden kan bidra till utvecklingen av objektiva diagnostiska kriterier och effektiva individuella behandlingsformer, vilket saknas i dag.
En ny upptäckt är att BMS-patienterna jämfört med kontrollpersonerna uppger sig lida av betydligt fler hudsjukdomar och hudproblem. Likaså att salivens slemproteiner hos BMS-patienter är förändrade och innehåller mindre mängd av en kolhydratstruktur som påverkar munhålans immunsystem.
Avhandlingsarbetet ingår i ett större projekt med syfte att hitta en modell för BMS som kan underlätta diagnostik och behandling i framtiden.

Upptäck mer