”Oroväckande ökning av karies hos barn”

Karies ökar hos yngre skolbarn, visar statistik från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa).

Nyheter

Rätt behandling till rätt patient

Björn Lundberg, privattandläkare i Visby har länge haft ett vårdprogram för riskpatienter, men hittills har det varit svårt att se om rätt patient har fått rätt vård. Nu tar han reda på det med hjälp av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa).

Nyheter

Utan register famlar vården i blindo

För att förbättra och effektivisera vården är det nödvändigt att utnyttja data som finns i olika kvalitetsregister, exempelvis i SKaPa, registret för karies och parodontit. Det handlar inte om att hitta syndabockar utan att ta till vara på de goda exemplen.

Nyheter

Jämförelser skapar
bättre vård

Att våga titta på sin verksamhet och jämföra sig med andra är ett steg mot förbättring.

Nyheter

Ny portal om karies och parodontit öppnas i höst

I höst öppnas en portal där anslutna kliniker kan hämta rapporter om sin verksamhet.

Nyheter

Svårt att utvärdera tandvården

Socialstyrelsen har utvärderat tandvården i Sverige – men kan inte bedöma hur bra den är.

Fördjupning

Statistiken ger överblick

Privattandvården börjar ansluta sig till Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa). Först ut är Gotlands äldsta tandvårdsmottagning.

Reportaget

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons