Så vill regeringen stärka arbetet mot välfärdsbrottsligheten

Regeringen ger nu Inspektionen för vård- och omsorg i uppdrag att ta fram nya verktyg identifiera och agera mot oseriösa aktörer inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Nyheter

Tandläkartidningen spår tandvårdsåret 2024

Redaktionen har tittat i sin spåkula för det kommande året, och ser att riskbedömning, anmälningsplikt och högkostnadsskydd även i år kommer att vara högst aktuella frågor.

Nyheter

Regeringen öppnar för nya åtgärder mot välfärdskriminalitet

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag av kartlägga och analysera kommuners och regioners arbete mot välfärdsbrottslighet i hälso- och sjukvården och tandvården.

Nyheter

Tillståndsplikt ska stoppa oseriösa vårdgivare

Nu sätter regeringen ner foten mot fusk med tandvårdsstödet. Tillståndsprövning ska göra det svårare för kriminella att starta tandläkarkliniker.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons