Annons

Annons

Så vill regeringen stärka arbetet mot välfärdsbrottsligheten

Regeringen ger nu Inspektionen för vård- och omsorg i uppdrag att ta fram nya verktyg identifiera och agera mot oseriösa aktörer inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Acko Ankarberg Johansson. Foto: Regeringskansliet

För att minska brottsligheten inom välfärdssektorn ger regeringen Inspektionen för vård och omsorg, IVO, två nya uppdrag. Det ena rör välfärdsbrottslighet inom omsorgsområdet och det andra brottslighet inom hälso- och sjukvården och tandvården.

– IVO har stängt av och stoppat verksamheter, men det räcker inte med att utfärda varningar. Nu ska IVO få fler verktyg, sa sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), vid en pressträff.

Enligt Acko Ankarberg Johansson ligger de felaktiga utbetalningarna inom hälso- och sjukvården och tandvården på cirka 15–20 miljarder varje år. Hälften av pengarna går till den organiserade brottsligheten.

IVO:s uppdrag blir att ta fram nya verktyg för att identifiera och agera mot oseriösa aktörer inom hälso- och sjukvården och tandvården. IVO ska också undersöka om det finns behov av att öka samarbetet mellan myndigheter för att komma åt de kriminella som lurar till sig pengar från välfärdssystemen.

Utöver det får myndigheten i uppdrag att ge förslag på insatser som kan påskynda bekämpningen av välfärdsbrottslighet, samt undersöka behovet av ett utökat stöd på nationell nivå.

– Om vi inte lyckas med detta finns risken att de felaktiga utbetalningarna ökar, sa Acko Ankarberg Johansson.

Sedan tidigare har regeringen annonserat att informationsutbytet om enskilda personer mellan myndigheter ska förbättras. En särskild utredare har fått i uppdrag att komma med förslag på hur det kan utformas.

IVO får sju miljoner kronor per år under en treårsperiod för att genomföra uppdraget.

Upptäck mer