Annons

Annons

Två professorer delar på Beyronpriset

Per Alstergren, professor i bettfysiologi, och Victoria Franke Stenport, professor i oral protetik, får Henry Beyrons pris 2021.

Henry Beyrons pris delas ut vart tredje år till framstående forskare inom klinisk bettfysiologi och oral protetik. Prissumman på 88 000 kronor får Per Alstergren och Victoria Franke Stenport dela på.

Per Alstergren


Per Alstergren forskar bland annat om hur hjärnans struktur påverkas av långvarig orofacial smärta och om diagnostik och behandling av tungsveda. Han har också varit med och forskat fram en ny diagnosmetodik (DC/TMD) och deltagit i att implementera metoden i tandvården och primärvården.
Enligt prismotiveringen är Per Alstergren är en värdig mottagare av Henry Beyrons pris inom ämnesområdet bettfysiologi år 2021.
”Föredömlig representant”
Victoria Franke Stenport ses i sin tur som en föredömlig representant för specialiteten oral protetik, enligt prismotiveringen.
Hon forskar om vävnadsreaktioner på protetiska konstruktioner, bland annat.
I prismotiveringen nämns också att hon handleder doktorander, undervisar på tandläkarutbildningen och ansvarar för den teoretiska delen av specialistutbildningen i Göteborg.
Kul att få pris
– Jag känner mig mycket hedrad och tacksam att få ett sådant fint pris, säger Per Alstergren.
– Priset kommer som en trevlig överraskning, tycker Victoria Franke Stenport.
Hur kommer prispengarna att användas? Per Alstergren kommer sannolikt att göra något med familjen, berättar han. Victoria Franke Stenport konstaterar att pengar alltid behövs till nya forskningsprojekt.
Janet Suslick

Upptäck mer